back-img

Jako klinická a teoretická praxe Lacanovská psychoanalýza je neustálým zdrojem intelektuálního bádání.

Táto stránka je věnována nejnovějším diskuzím a objevům, které nejsou představené na české scéně.